ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ
• ทัวร์โปรโมชั่นแนะนำ
• ประเทศอินเดีย
INDIA 872
ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (JET AIRWAYS)
21 - 28 ตุลาคม 2554
44,900.
SIK 981
เจาะลึกสิกขิม อินเดีย เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาชุง ทุ่งดอกไม้หุบเขายุมถัง ทะเลสาบฉางโก (JET AIRWAYS)
4 - 12 ธันวาคม 2554
48,900.-
INDIA 987
อินเดีย -เนปาล สังเวชณียสถาน 4 ตำบล ตามรอยพระพุทธศาสนา พุทธคยา ราชคฤห์ ไวสาลี กุสินารา ลุมพินี สารวัตถี สารนาท แม่น้ำคงคา พารานสี (JET AIRWAYS)
4 - 12 ธันวาคม 2554
25 ธ.ค. - 2 ม.ค. 55
42,900.-
44,900.-
INDIA 111
อินเดีย - เนปาล - ศรีลังกา สังเวชณียสถาน 4 ตำบล ตามรอยพระพุทธศาสนา พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี สารนาท พารานสี โคลัมโบ แคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว ถ้ำดัมบุลล่า อนุราธะปุระ (ศรีลังกันแอร์ไลน์)
24 ธ.ค. - 2 ม.ค. 55
56,900.-
INDIA 901
ทัวร์ราชาสถาน เมืองมหาราชา รัฐราชสถาน ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู บิคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง จัยแซลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า (JET AIRWAYS)
25 ธ.ค. - 2 ม.ค. 55
54,900.-
INDIA 101
ทัวร์ราชสถาน เจาะลึกเส้นทางมหาราชา ชัยปุระ นครสีชมพู บิคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง จัยแซลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดร์ปูร์ ล่องทะลสาบพิโคลา ระบำราชสถาน (JET AIRWAYS)
4 - 13 ธันวาคม 2555
54,900.-
• ประเทศศรีลังกา
SR 641
ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ มูนสโตน สัตตมหาปราสาท สิกิริยา แท่นศิลาราชสีห์ ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดคงคาราม ระบำพื้นเมืองศรีลังกา
20 - 25 ตุลาคม 2554
8 - 13 ธันวาคม 2554
29,900.-
29,900.-
• ประเทศเนปาล - ภูฏาน
Nepal 9
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ สถูปสวะยัมภูนาถ โปขระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร เจดีย์โพธินาถ ปักตะปุร์ เมืองปะฏัน พระราชวัง ธุลิเขล ยอดเขาเอเวอร์เรส ระบำเนปาล (การบินไทย)
20 - 24 ตุลาคม 2554
36,900.-
PU 541
ทัวร์ภูฏาน เมืองพาโร พาโรซอง วัดทักซัง เมืองทิมพู เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง เมืองวังดี วังดีซอง (ดรุ๊กแอร์)
8 - 12 ธันวาคม 2554
55,900.-
..สำหรับรูปของเวบ hunsatour.com (สังเกตุลายน้ำ) หากเพื่อนๆนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางเราไม่หวงครับ ขอแค่อย่าลบลายน้ำบนรูปก็พอแล้วครับ..ขอบคุณครับ..
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม...กับ "หรรษาเวิลด์"